Revize plynu

Co pro Vás můžeme udělat?

V souladu s platnými předpisy na vyhrazená plynová zařízení zejména:

- provedení revizí (výchozí, provozní) a kontrol plynových zařízení (např. domovní plynovody, průmyslové plynovody, regulační stanice, kotelny, spotřebiče, ...

- technické posouzení a doporučení na provádění pravidelných inspekčních a revizních

- činností plynového zařízení v souladu s platnou legislativou

- provedení obsluh, kontrol regulačních stanic, domovních regulátorů a regulačních souprav

- kompletní opravy, údržbu plynových regulátorů, bezpečnostních rychlouzávěrů (včetně zahraničních typů používaných v ČR), jejich nastavení, seřízení a přezkoušení

- provedení zaškolení vašich pracovníků na obsluhy plynových zařízení

- provedení revizí všech vyhrazených technických zařízení v regulačních stanicích a kotelnách, např. revize tlakových zařízení, revize zdvihacích zařízení

- na vašich kotelnách odborné prohlídky, servisní prohlídky kotlů, měření spalin, revize a čištění kouřovodů a komínů

- vytvoření harmonogramu činností

- kompletní technická správa plynového zařízení v budovách